نشانی دفتـر مـرکـزی:
سعادت‌آباد، کوی فراز، بلوار برق، پلاک ۸، تهران، کدپستی: ۱۹۸۱۹۶۵۸۴۹، ایران

شماره تماس:
+۹۸ (۲۱) ۲۲۰۹۴۷۹۴

آدرس ایمیل:
INFO@PENDARIA.COM

فـرم ارتبـاط

این فرم تماس غیرفعال شده است زیرا شما پذیرش خدمات reCaptcha گوگل که برای ارسال هر پیامی از این فرم لازم است را رد کرده اید.